• baner3
 • baner4
 • baner5

1.Tłumaczenia pisemne zwykłe

Dotyczy wszystkich tekstów pisanych zarówno językiem potocznym jak i specjalistycznym, m.in.:

 • prawne (umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, ustawy itp.)
 • medyczne (artykuły naukowe, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu choroby i wynikach leczenia itp.)
 • ekonomiczne (bilanse, audyty, raporty, biznesplany itp.)
 • techniczne (instrukcje obsługi, opisy techniczne, projekty, katalogi, normy, schematy itp.)
 • teksty specjalistyczne takie jak: ulotki farmaceutyczne, chemiczne, naukowe,
 • ogólne (korespondencja służbowa, oferty handlowe.


Strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami.

Liczba stron obliczana jest na podstawie tekstu wynikowego (po przetłumaczeniu).

 

2.Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe)

 • wykonywane są przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia nadawane przez sąd i wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
 • tłumaczeniu przysięgłemu podlegają wszystkie dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych (np. akty urodzenia, ślubu, zgonu, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, dokumenty samochodowe, rachunki, umowy, akty notarialne, postanowienia sądowe, pełnomocnictwa, raporty finansowe). Istnieje również możliwość zamówienia tłumaczenia przysięgłego dowolnego tekstu na życzenie klienta.


Strona tłumaczenia przysięgłego to zgodnie z ustawą 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przystankowe, cyfry, znaki przeniesienia, itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Rozpoczętą stronę liczy się jako całą.

 

3. Tłumaczenia ustne

 1. Konsekutywne:
  • tłumaczeniu konsekutywnym tekst wypowiadany przez prelegenta i tłumaczenie następują na przemian o jest ono najczęściej wykorzystywane podczas rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, wizyt
 2. Symultaniczne:
  • o jest to tłumaczenie ustne wykonywane w kabinie niemal równocześnie z wypowiedzią prelegenta. Tłumacze pracują w parach w specjalnych kabinach, a uczestnicy konferencji słuchają tłumaczenia przez słuchawki.
 3. Ustne przysięgłe:
  • o stosowane jest w trakcie podpisywania umów, aktów notarialnych, rozpraw sądowych itp. Tłumaczenie wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego.


Każda rozpoczęta godzina jest liczona jako cała godzina np. 20 minut = 1 godzina.